Talasalitaan: Hx and PE

Description and Instructions for History Taking and Physical Examination

English Filipino
ache, pain sakit
bald kalbo, panot
bite kagat
breathe hinga
bruise pasa
circumcised tuli
colds sipon
colic hilab
cough ubo
diarrhea magkurso
dull pain parang maga, ngalay
fever lagnat, sinat
flu trangkaso
hemorrhoids almuranas
hernia luslos
intermittent pain papitik-pitik, pasumpong-sumpong, pasundot-sundot
itch kati
mole taling, nunal
mucus uhog
nausea nakakasuka, nakakaduwal
numb ngalay
pus nana
sharp pain parang tinutusok, sinasaksak
snore hilik
ulcers singaw
vomit suka
wart kulugo
wound sugat
Advertisements

History Taking: Pain

History of Present Illness

Mnemonic: OLD CARTS

OnsetWhen did you first feel/ notice this pain? How did the pain start? (Kailan niyo po unang naramdaman/ napansin na may masakit sa inyo? Paano po nagsimula ang sakit?)

LocationPlease point to where it hurts. Or Could you please show me where you feel this pain? (Pakituro po sa akin kung saan sumasakit. Or Pwede po bang pakituro kung saan ninyo nararamdaman ang sakit?)

RadiationHas the pain spread since then? Has spread to a larger area or has it changed location? (Naramdaman niyo po bang kumakalat yung sakit? Nagbago po ba yung lugar kung saan masakit?)

DurationSince when have you had this pain? How long have you experienced this pain? How long would these painful episodes usually last? (Kailan niyo pa po naramdaman yung sakit? Matagal na po ba? Mga gaano katagal po ba siya sumasakit?)

CharacterHow would you describe the pain? What kind of pain is it? (Maaari niyo po bang ilarawan sa akin yung sakit? Anong klaseng sakit po ba?)

Aggravating FactorsWhat were you doing when the pain started? Does this occur often? (Ano po yung ginagawa mo bago siya sumakit? Lagi po ba itong nangyayari?)

Relieving FactorsWas there anything that you did or that happened when the pain went away or does the pain go away on its own? Tell me more… (Mayroon po ba kayong ginagawa para mapawala ang sakit o mawawala na lang po ba ito nang kusa? Ano pa po bang masasabi ninyo roon?)

TimingAre there times when the pain gets worse? Could you tell me more about that? (May mga panahon po bang lumalala yung sakit? Paano po?)

SeverityIn a scale of one to ten, with ten being the most excruciating pain you can imagine to experience, how would you rate your pain? (Kung isang daan po yung pinakamasakit na maaari ninyong maramdaman, magkano po ang nararamdaman niyong sakit?)

Talasalitaan

English Filipino
dull pain parang maga, ngalay
ache, pain sakit